Wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond met betrekking tot het aanwijzen van registratieobjecten (tweede tranche)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor welke betrekking heeft op de tweede tranche van de basisregistratie. Deze tweede tranche voorziet in de volgende serie van 8 registratieobjecten. De wet basisregistratie ondergrond is reeds op 1 januari 2018 voor de eerste tranche in werking getreden. De tweede tranche kan in werking treden als de regelgeving die daarvoor nodig is, gereed is.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.