Besluit eisen sterkte en middelen Politieacademie

Op grond van dit besluit dient de korpschef ervoor zorg te dragen dat de sterkte en middelen die ter beschikking worden gesteld aan de Politieacademie aan de in dit besluit bedoelde eisen voldoen.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: