Besluit investeringsplan en en kwaliteitsborging elektriciteit en gas

In wetsvoorstel Voortgang Energietransitie wordt voor netbeheerders een investeringsplan en kwaliteitsborgingssysteem geïntroduceerd, dat het huidige kwaliteits- en capaciteitsdocument vervangt. Daarbij staat ook aangegeven dat deze bij besluit (en ministeriële regeling) verder worden uitgewerkt. Dit besluit en deze ministeriële regelingen bevatten deze uitwerking. De ministeriële regeling bevat tevens de aanwijzing van artikel(onderdelen) van de Gaswet die onder het toezicht van Sodm vallen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-04-2018
Einddatum consultatie 10-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Markttoezicht Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van elektriciteit en gas, producenten, leveranciers, onafhankelijke dienstaanbieders, netbeheerders, toezichthouders en andere partijen in de energiesector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit en de regeling leiden voornamelijk tot gevolgen voor bedrijven (en dan met name de netbeheerders). Het besluit en de regeling leiden tot een stijging van de lasten van de netbeheerders. Deze stijging is deels eenmalig, omdat netbeheerders aan de nieuwe regels moeten voldoen. Deels is deze stijging structureel, omdat netbeheerder bijvoorbeeld het investeringsplan moeten consulteren en de zienswijzen hierop moeten verwerken. Het stellen van extra eisen aan het voortraject kan er overigens wel voor zorgen dat aan de achterkant van het traject besparingen worden voorkomen (minder discussies over de investeringsplannen). Dit kan ook weer leiden tot voordelen voor de verschillende betrokkenen.

Waarop kunt u reageren

Partijen worden uitgenodigd om op alle onderdelen inhoudelijk te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Regeling investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas

  • Toelichting regeling investeringsplan en kwaliteitsborging elektriciteit en gas