Besluit kinderopvangtoeslag 2021

Jaarlijks indexeert de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag. De indexatie gebeurt op basis van de landelijke loon- en prijsontwikkeling die het CPB jaarlijks raamt. Om hiervoor zo recent mogelijke cijfers te gebruiken wordt de raming die het CPB eind maart 2020 publiceert gebruikt (het CEP). De precieze bedragen in dit besluit zijn daarom op dit moment nog niet opgenomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2020
Einddatum consultatie 23-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11289
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, omdat de maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens bepalen hoe hoog de kinderopvangtoeslag is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de indexatie loopt de kinderopvangtoeslag in de pas met de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling in de economie, zodat deze ontwikkelingen via de kinderopvangtoeslag gemiddeld geen inkomenseffecten geven.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen