Besluit kwaliteit v so

In het voorgestelde Besluit kwaliteit (v)so worden kerndoelen vastgesteld voor de uitstroomprofielen van het vso, en worden verschillende bepalingen van de Wet kwaliteit (v)so nader uitgewerkt.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: