Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit wijziging Besluit langdurige zorg

In dit besluit wordt het Besluit langdurige zorg gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen zien op het verduidelijken van de terugwerkende kracht van de indicatiesteling door het CIZ, het creëren van de mogelijkheid het pgb, met instemming van het zorgkantoor, te besteden bij een gecontracteerde aanbieder, het verwerken van jurisprudentie en het verduidelijken van een delegatiegrondslag voor bijkomende zorgkosten voor pgb-Wlz.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
Zoeken
Uitgebreid zoeken