Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Concept wijziging Besluit schadevergoeding net op zee

Dit concept wijzigingsbesluit betreft een wijziging van het (sinds 2016) bestaande Besluit schadevergoeding net op zee, gegrond in de Elektriciteitswet, artikel 16f. Dit besluit geeft vergunninghouders van windparken op zee die zijn aangesloten op het net op zee het recht op een vergoeding van schade indien het net op zee geheel of gedeeltelijk te laat wordt opgeleverd of niet volledig beschikbaar is. De wijzigingen zijn nodig het Besluit te actualiseren, verhelderen en vereenvoudigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-11-2021
Einddatum consultatie 13-12-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 13188
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Windparkontwikkelaars, TenneT.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Duidelijkheid wordt geboden over het recht op schadevergoeding bij situaties waarbij het net op zee geheel of gedeeltelijk te laat wordt opgeleverd of niet volledig beschikbaar is door bijvoorbeeld een storing.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept wijzigingsbesluit en daarbij behorende nota van toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling