Besluit verlaging afdrachtpercentage

Dit voorstel strekt tot verlaging van het minimum-afdrachtpercentage van goede doelenloterijen en enkele technische aanpassingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2014
Einddatum consultatie 18-01-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het kader van de modernisering van het kansspelbeleid is een herijking van het loterijstelsel in het vooruitzicht gesteld (Kamerstukken 2013/14, 24 557, nr. 134). Deze herijking omvat onder meer het bieden van innovatiemogelijkheden voor goede doelenloterijen. In het kader hiervan wordt het minimum afdrachtpercentage van de nominale waarde van de verkochte loten voor goede doelen loterijen verlaagd van 50% naar 40%. Door verlaging van dit percentage krijgen vergunninghouders meer (financiële) ruimte hun spelaanbod te vernieuwen zodat zij beter kunnen inspelen op de wensen van het publiek. Legale aanbieders zullen door het verlaagde afdrachtpercentage ook beter in staat zullen zijn om hun omzet, en de daaraan verwante afdrachten aan het goede doel, op peil te houden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

*personen en organisaties die goede doelenloterijen organiseren
*organisaties die een algemeen belang dienen
*gemeenten
*accountants
*kansspelautoriteit

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht wordt dat de verlaging van de minimale afdracht van de loterijen leidt tot innovatie van de loterijprodukten en daarmee tot het op peil houden van de omzet en afdrachten aan goede doelen.

Doel van de consultatie

Deze consultatie dient ter informatie van belanghebbenden over het ontwerp-besluit en het verkrijgen van reacties hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling