Wijziging Besluit Tijdelijke Wet Groningen

Dit voorstel voor een algemene maatregel van bestuur is een uitwerking van het wetsvoorstel Versterken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-12-2020
Einddatum consultatie 10-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 12372
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren van gebouwen in Groningen, de gemeenten, de inspecteur-generaal der mijnen, de NCG en het IMG.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Duidelijkheid over de invulling van de versterkingsoperatie.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van deze algemene maatregel van bestuur kan gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Regeldrukparagraaf t.b.v. Nota van Toelichting bij besluit