Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit Wfsv om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19 tijdelijk de AWf-premie in 2021 niet te herzien bij overwerk

Dit besluit regelt een tijdelijke afwijking van het Besluit Wfsv waarin is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Vanwege het Coronavirus leidt deze bepaling nu tot ongewenste effecten in sectoren waar veel extra overwerk nodig is. Door dit besluit zal met betrekking tot de kalenderjaren 2020 en 2021 op basis van deze regeling de lage WW-premie niet worden herzien.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2020
Einddatum consultatie 29-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12226
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De 30% herzieningssituatie zorgt ervoor dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit besluit regelt een tijdelijke afwijking van deze regeling waardoor met betrekking tot de kalenderjaren 2020 en 2021 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet zal worden herzien.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-besluit en daarbij behorende toelichting voor. U kunt hierop reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kamerbrief

Bron:
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling