Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit betrouwbaarheid geschiktheid toezichthouders en bestuurders collectieve beheersorganisaties

Het Besluit strekt ertoe dat het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) de betrouwbaarheid en geschiktheid van toezichthouders en bestuurders van grote collectieve beheersorganisaties kan toetsen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2021
Einddatum consultatie 07-07-2021
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11755
Onderwerpen Burgerlijk recht

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) en grote collectieve beheersorganisaties (cbo). Grote cbo's zijn cbo's waarbij het geinde bedrag aan vergoedingen in een bepaald kalenderjaar meer bedraagt dan € 50.000.000.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) kan hiermee vaststellen of de betrouwbaarheid en geschiktheid van dagelijkse leidinggevenden (zoals bestuurders en directieleden) of toezichthouders (waaronder leden van een raad van toezicht) bij een grote collectieve beheersorganisatie (cbo) buiten twijfel staat. Er kunnen bij de cbo's enige werklasten ontstaan als gevolg van de bij het CvTA aan te leveren informatie. Bij het CvTA kunnen enige werklasten ontstaan als gevolg van het beoordelen van de aangeleverde informatie.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het besluit en de nota van toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Concept Besluit en Nota van Toelichting betrouwbaarheid en geschiktheid toezichthouders en bestuurders collectieve beheersorganisaties

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling