Wet bestuurlijk verbod rechtspersonen

Verbod van rechtspersonen waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Het verbod vindt bij besluit van de minister voor Rechtsbescherming plaats. De initiatiefnemers sluiten aan bij het grondwettelijke begrip openbare orde zoals dat nu reeds ook in artikel 2:20 BW wordt gehanteerd.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: