Vernieuwd Beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nederland heeft baat bij een stabiele, veilige en duurzame wereld om ons heen. Daarom is een actief internationaal beleid een nationaal belang. Buitenlandse handel en investeringen zijn goed voor onze welvaart. Internationale ontwikkelingen beïnvloeden onze samenleving. Door middel van ontwikkelingssamenwerking willen wij ervoor zorgen dat extreme armoede vermindert en een veiliger en duurzamere wereld. Een vernieuwd beleid speelt in op de mondiale trends die Nederland en de wereld raken.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 24 mei 2018

Met het publiceren van het consultatieverslag en het sturen van de nota naar het parlement is het beleidsproces afgerond. De consultatie is hierbij gesloten.

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 mei 2018

Het verslag van de internetconsultatie inzake de nota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bevat een overzicht van de ingezonden reacties.

Link uitnodiging presentatie 28 mei, 24 mei 2018

http://bit.ly/presentatieBHOS

Indien vorige bericht volledig wordt uitgeklapt wordt de link zichtbaar

Uitnodiging voor presentatie Beleidsnota 28 mei, 23 mei 2018

Graag nodigen wij u uit op maandag 28 mei voor de presentatie van de beleidsnota van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met u willen we in gesprek gaan over de uitvoering van de nota. Aanmelden kan vóór 24 mei 2018: http://bit.ly/presentatieBHOS

Programma
16.30 uur: Inloop
17.00 uur: Welkom
17.05 uur: Speech minister Kaag
17.20 uur: In gesprek met de minister
18.00 uur: Netwerkborrel

Locatie
Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60
Den Haag

Persbericht Beleidsnota, 22 mei 2018

Op vrijdag 18 mei heeft de Ministerraad ingestemd met de Beleidsnota van Minister Kaag 'Investeren in Perspectief'. Lees het persbericht en de nota via bijgaande link.

Document toegevoegd, 1 maart 2018

These questions refer to the internet consultation questions in the upper right corner of the consultation. Please provide your input in the reserved spaces for responses on the questions.

  • English - Questions for consultation

Document toegevoegd, 1 maart 2018

  • English - Policy on Foreign Trade and Development