BHOS-beleidsnota

Minister Liesje Schreinemacher is bezig met een nieuwe beleidsnotitie op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Naast de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen laat zij zich graag inspireren door het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers. In deze internetconsultatie kunt u meedenken over de nieuwe beleidsnota.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 juni 2022

Dear respondents,
Thank you for your extensive reactions to the consultation for the new policy on Foreign Trade and Development Cooperation of Minister Liesje Schreinemacher.
Your reactions have been read carefully and, where possible, have been included in the new Policy Document. In addition, the reactions will be taken into account in our forthcoming policy strategies.
Attached you will find a report which contains a summary of your reactions.

Nieuwe versie document toegevoegd, 22 maart 2022

The Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, Liesje Schreinemacher, is currently developing a new policy document. The general policy direction is determined by the coalition agreement and current events. But the minister is also keen to gather inspiration from civil society, think tanks, researchers and the business community. This online consultation gives you the opportunity to contribute your ideas for the new policy.

  • Introduction (English) online consultation Foreign Trade and Development Cooperation policy