Wijziging Urm vanwege wijziging vervoer mest en toevoegen reststoffen aan bijlage Aa

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Groningen
Datum 27 juni 2024

Vraag1

Wilt u uw reactie geven op deze ontwerpregeling?
Wordt er op enige wijze ook rekening gehouden met het verspreiden van verontreinigingen in de mest door transport?
Worden daar ook grenswaarden aan gekoppeld ( paragraaf 5.4.3, artikel 5.22a BAL)?