Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Urm vanwege wijziging vervoer mest en toevoegen reststoffen aan bijlage Aa

Landbouw

In het kort

Deze consultatie betreft een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Met de voorgestelde regeling wordt het vervoer van pony- en paardenmest naar een substraatbereider en het vervoer van meststoffen per pijpleiding verruimd en worden er enkele reststoffen toegevoegd aan bijlage Aa.

Met deze wijziging wordt geregeld dat de vervoerder de vracht mest mag overladen in een ander transportmiddel van de betreffende vervoerder, indien hij de vracht naar een substraatbereider of tussenopslag van een intermediair brengt waar deze mest maximaal 48 uur opgeslagen wordt. Wel moet de vervoerder in de vooraanmelding het kenteken melden van het transportmiddel waarin de vracht mest wordt overgeladen. Daarnaast moet de vervoerder via een opmerkingscode in rVDM melden dat er sprake is van het overladen van de vracht.

Daarnaast maakt deze wijziging het mogelijk dat vervoer van meststoffen tussen twee intermediairs per pijpleiding kan gebeuren. Dit was reeds mogelijk voor het transport van dierlijke mest van een landbouwbedrijf naar een intermediair. Met deze wijziging wordt aangesloten bij nieuwe praktijksituaties betreffende transport van meststoffen tussen intermediairs.

Ten slotte worden er extra reststoffen die positief beoordeeld zijn door het CDM toegevoegd aan bijlage Aa en wordt de omschrijving van enkele reststoffen op bijlage Aa aangepast. Hierdoor kunnen deze extra reststoffen als meststof of covergistingsmateriaal gebruikt worden.

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie1 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties