Wijziging Politiewet 2012 ivm boa's

Dit wetsvoorstel creëert een wettelijker grondslag in de Politiewet 2012 voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van regels over de bewapening en de uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-09-2021
Einddatum consultatie 16-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12353
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

N.v.t, dit voorstel regelt alleen een wettelijke delegatiebepaling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

N.v.t.

Waarop kunt u reageren

Dit wetsvoorstel en de memorie van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK vragen Wijziging Politiewet 2012