Verhoging boetebedrag dat reiziger verschuldigd is indien hij reist zonder geldig vervoerbewijs.

Het boetebedrag dat vervoerders aan zwartrijders in rekening kunnen brengen wordt verhoogd van 35 euro naar 50 euro. Hiermee moet het aantal zwartrijders verminderen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 1 april 2016

Per 1 april 2016 is de regeling in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 februari 2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de ontwerpregeling, waarmee het boetebedrag dat vervoerders aan zwartrijders in rekening kunnen brengen wordt verhoogd van 35 euro naar 50 euro, opengesteld voor openbare internetconsultatie. In bijgaand verslag vindt u de opmerkingen en inhoudelijke reactie van het ministerie. De consultatie heeft niet tot aanpassingen geleid. Op 18 februari 2016 is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant.