Wijziging Boetebeleidsregel ACM 2014

Met deze beleidsregel wordt de Boetebeleidsregel ACM 2014 gewijzigd. In de Boetebeleidsregel is nader uitgewerkt op welke manier de Autoriteit Consument en Markt invulling geeft aan haar bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen als zij een overtreding constateert van een wettelijke bepaling waarvoor zij als toezichthouder is aangewezen. De huidige wijziging betreft:

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.