Besluit gebruik burgerservicenummer door Slachtofferhulp Nederland

Het ontwerpbesluit wijst Slachtofferhulp Nederland aan als “gebruiker van het burgerservicenummer” van slachtoffers, voor zover het gaat om:
a) het verwerken van persoonsgegevens van het slachtoffer en
b) elektronische dienstverlening en informatieverschaffing aan het slachtoffer, onder meer via het komende (online) “ketenbrede slachtofferportaal”.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2018
Einddatum consultatie 30-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Slachtofferhulp Nederland, de politie, het OM, het CJIB en het Schadefonds Geweldsmisdrijven, slachtoffers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. een kleinere kans op fouten bij het vastleggen en uitwisselen van persoonsgegevens en een efficiënter dataverkeer tussen de genoemde organisaties;
2. een goed beveiligde toegang tot de persoonlijke digitale omgeving op de website van Slachtofferhulp Nederland en tot het (komende) ketenbrede slachtofferportaal, waardoor sprake zal zijn van een sterke waarborg voor de privacy van het slachtoffer en een kleinere kans op datalekken;
3. een voor het slachtoffer laagdrempelig en daarnaast kostenbesparend ‘single sign on systeem’ binnen de keten;
4. een betere naleving van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Waarop kunt u reageren

Het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving