Wijzing Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting saneringskader

In 2019 is bij de evaluatie van Woningwet het saneringskader voor woningcorporaties geëvalueerd. Op basis daarvan en de ervaringen met de twee saneringsaanvragen is het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet in verband met de aanpassing van het saneringskader vormgegeven. Deze wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 geeft een nadere uitwerking aan de wijziging van het saneringskader en schept daarbij de randvoorwaarden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 februari 2023