Implementatie btw elektronische handel

Nieuwe btw wetgeving gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van btw op grensoverschrijdende internetverkopen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-10-2019
Einddatum consultatie 30-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10896
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemers en particulieren die grensoverschrijdende diensten en goederen leveren dan wel afnemen via elektronische handel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdenden internetverkopen voor ondernemers. De btw-vrijstelling van goederenzendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan 22 euro wordt in dit kader geschrapt.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele voorstel kan worden gereageerd. Het betreft hierbij een implementatie van een reeds aangenomen btw richtlijn waarbij de mogelijkheden tot wetsaanpassing zeer beperkt zijn.

Downloads

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Concept uitvoeringsmaatregelen m.b.t. de BTW voor e-handel