BUB volksverzekeringen

Het doel van de volksverzekeringen is degene die in Nederland woont (ingezetene is) ook in Nederland te verzekeren voor de volksverzekeringen. Via het BUB volksverzekeringen wordt de kring van verzekerden uitgebreid dan wel beperkt. Om het stelsel overzichtelijk en duidelijk te houden, wordt het BUB volksverzekeringen op een aantal punten geactualiseerd vanwege ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving. Dit leidt ook tot aanpassing van een aantal andere besluiten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-09-2021
Einddatum consultatie 26-10-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11798
Onderwerpen Jongeren Ziekte en arbeidsongeschiktheid Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ingezetenen, niet-ingezetenen, werknemers, werkgevers, SVB, UWV en Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De kring verzekerden voor de volksverzekeringen heeft een betere aansluiting met het doel van de volksverzekering en actuele ontwikkelingen, wat ten goede komt aan het stelsel.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wijzigingsbesluit en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen