Wet modernisering speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-01-2015
Einddatum consultatie 28-03-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt het monopolie van (semi-)staatsdeelneming Holland Casino op het aanbieden van speelcasino’s te beëindigen. Holland Casino zal worden verkocht en er zal concurrentie op de speelcasinomarkt mogelijk worden doordat ook andere partijen zullen kunnen meedingen naar een vergunning tot het organiseren van een speelcasino.
Doel van het wetsvoorstel is om de bestaande vraag naar casinospelen te kanaliseren naar legaal, verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod. Het wetsvoorstel voorziet in passende maatregelen met betrekking tot voorkoming van kansspelverslaving, bescherming van de consument en tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

AN (UNOFFICIAL) ENGLISH TRANSLATION OF THE DRAFT BILL IS AVAILABLE IN PDF BELOW.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen zijn o.a.:
- kansspelautoriteit,
- deelnemers aan kansspelen,
- (potentiële) aanbieders van kansspelen.

Verwachte effecten van de regeling

Speelcasino's zullen niet langer door een semi-staatsdeelneming worden georganiseerd. Toetreding van andere partijen tot de speelcasinomarkt zal mogelijk worden en aanbieders van speelcasino's zullen private bedrijven zijn.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van nieuwe inzichten en suggesties van betrokkenen met verschillende achtergronden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Volledige regeling.

Meer informatie