Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) (Mr. J.M. Rommes)
Plaats Amsterdam
Datum 24 juli 2020

Bijlage