Wijziging LAP in CMP en invoering adviesbevoegdheid Minister bij afwijkingsprocedure

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wetswijziging voor van de Wet milieubeheer (Wm). Het wetsvoorstel gaat over twee onderwerpen:

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 maart 2023

De samenvatting van de ingediende reacties is op bij de internetconsultatie gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.