Wijziging LAP in CMP en invoering adviesbevoegdheid Minister bij afwijkingsprocedure

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Giessen
Datum 30 januari 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Verwacht u dat de naamswijziging effect zal hebben op u of uw organisatie? Wellicht voorziet u dat dit iets gaat betekenen voor uw (administratieve) systemen?
Verwacht u dat de wettelijke verankering van een adviesprocedure met adviesbevoegdheid voor de Minister effect zal hebben op u of uw organisatie?
Parc Active Rubber kan afval van technisch rubber zoals rupsbanden, transportbanden, massieve heftruckbanden etc. verwerken tot herbruikbare grondstoffen. Deze grondstoffen zijn: 1. rubberpoeder: te gebruiken als grondstof nieuwe rubberproducten (25% inmengbaar) 2. staal: hergebruik mogelijk in nieuwe producten.
Wij maken circulair hergebruik van rubber mogelijk. Onze techniek is uniek in Nederland, zie www.parcactiverubber.com

Omdat het binnen de LAP3 nog steeds mogelijk is EOL rubber te verbranden of exporteren, worden wij bij de inname van onze feedstock ernstig gehinderd door te lage prijzen. Op dit moment is er grote vraag naar afvalrubber voor energiewinning.

Daarnaast worden wij en andere recycle bedrijven ernstig gehinderd bij de verkoop omdat ons eindproduct nog steeds de afvalstatus heeft. Niemand begrijpt dit maar niemand doet er wat aan. Niet duidelijk is wie hier wat over mag zeggen.

Ik zou graag zien dat het verbranden van rubberafval verboden wordt als er mogelijkheden voor recycling zijn, als dat verbod er is, klopt de naam circulair materialen plan wel. En de overheid (locaal of centraal) zou duidelijke regelgeving moeten hebben voor het bepalen van de afvalstatus recyclaat.