Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling CO2-heffing industrie

Deze concept-regeling bevat de uitwerking van een aantal delegatiebepalingen uit het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Het gaat om nadere regels aan: het industrieel monitoringsplan, de berekening en verslaglegging van de industriële jaarvracht, het register dispensatierechten industrie en de berekening van dispensatierechten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-10-2020
Einddatum consultatie 16-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Industrie Energie Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

ETS-installaties gericht op industriële productie, ETS-installaties die warmte leveren aan ETS-industrie, afvalverbrandingsinstallaties en installaties met substantiële N2O-emissies

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De heffing belast het te veel aan CO2-uitstoot. Een deel van de uitstoot wordt vrijgesteld in de vorm van dispensatierechten. De hoeveelheid vrijgestelde uitstoot is afhankelijk van de CO2-efficiëntie van een bedrijf. De vrijgestelde uitstoot daalt jaarlijks tot in 2030 de reductie-opgave voor de industrie uit het Klimaatakkoord is gerealiseerd (zie verder wetsvoorstel CO2-heffing industrie).

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op ieder onderdeel van de concept-regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wetsvoorstel CO2-heffing Industrie

Bron: www.tweedekamer.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling