Wijziging Ract ivm verbod op enkele typen consumentenvuurwerk

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract). Beoogd is om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen door het toegestane consumentenvuurwerk in te perken. Er komt een verbod op enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen. De importeurs en verkopers mogen genoemde vuurwerkproducten niet meer verkopen en de consumenten mogen deze niet meer kopen/afsteken.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 5 januari 2021

De Regeling is op 1 december 2020 in werking getreden.

Kamerbrief, 10 september 2020

Op 7 september 2020 is een brief naar de Tweede kamer gestuurd.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/07/vaststelling-vuurwerkregelingen

Link toegevoegd, 10 september 2020

Op 7 september 2020 is de regeling in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling treedt op 1 december 2020 in werking.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 mei 2020

Het hoofdlijnenverslag van de Internetconsultatie is gepubliceerd, inclusief de inhoudelijke reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kamerstuk toegevoegd, 12 mei 2020

Op 8 mei 2020 is de Kamerbrief over vuurwerk en jaarwisseling gepubliceerd.