Nieuwe coördinatieregeling Awb

Deze consultatie heeft betrekking op de vervanging van de zogeheten coördinatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door een nieuwe regeling. Dit betreft een procedure waarbij met elkaar samenhangende besluiten volgens dezelfde procedure tot stand komen onder regie van een coördinerend bestuursorgaan. Ook de rechtsbescherming verloopt synchroon.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: