Coronabelastingschulden

Reactie

Naam Algemene Nederlandse Kappersorganisatie ANKO (Manager belangenbehartiging G Deben)
Plaats Huizen
Datum 9 mei 2022

Vraag1

1a. In welke sector bent u werkzaam?
1b. Wat is de omvang en rechtsvorm van uw bedrijf?
De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) is dé representatieve branchevereniging van de kappersbranche waarbij 5.000 professionele kappersbedrijven mét en zonder personeel zijn aangesloten.

Rechtsvorm: vereniging.

Vraag2

2a. Wat vindt u van het beleid en aanpak m.b.t. de corona-belastingschulden waarvoor u of uw achterban uitstel van betaling heeft gehad?
2b. Kunt u dit toelichten?

Zie bijgevoegd document Internetconsultatie corona belastingschulden - ANKO 9 mei 2022.

Vraag3

3a. Verwacht u knelpunten bij het aflossen van de opgebouwde (corona)belastingschuld voor ondernemers?
3b. Zo ja, welke knelpunten en in welke sector(en)?
3c. Welke cijfers/signalen heeft u die genoemde knelpunten kunnen onderbouwen?
3d. Welke oplossingsrichtingen ziet u voor deze knelpunten en waarom?
Zie bijgevoegd document Internetconsultatie corona belastingschulden - ANKO 9 mei 2022.

Vraag4

4. Hoe kan de Belastingdienst vanuit het perspectief van dienstverlening, bijdragen aan het verminderen van eventuele knelpunten?
Zie bijgevoegd document Internetconsultatie corona belastingschulden - ANKO 9 mei 2022.

Vraag5

5a. Wat is uw beeld van de ontwikkeling van liquiditeit en solvabiliteit bij uw bedrijf of bij uw achterban?
5b. Heeft u of uw achterban voldoende ruimte voor noodzakelijke bedrijfsinvesteringen en voor schuldaflossing?
5c. Kunt u dit toelichten?
Zie bijgevoegd document Internetconsultatie corona belastingschulden - ANKO 9 mei 2022.

Vraag6

6a. In hoeverre hoort u signalen dat in de kern gezonde bedrijven in betalingsproblemen komen?
6b. Verwacht u hiervan een toename en in welke sectoren?
6c. Wat verwacht u hierbij van de Belastingdienst, naast de betalingsregeling van vijf jaar en de bestaande mogelijkheden voor sanering?
Zie bijgevoegd document Internetconsultatie corona belastingschulden - ANKO 9 mei 2022.

Vraag7

7a. Verwacht u faillissementen? Zo ja, kunt u dit toelichten naar sector, omzet van het bedrijf en de rechtsvorm?
7b. Kunnen ondernemers/kunt u de weg vinden naar juiste instanties?
Zie bijgevoegd document Internetconsultatie corona belastingschulden - ANKO 9 mei 2022.

Vraag8

8. Welke mogelijke problemen ziet u bij ondernemers om te stoppen met het bedrijf, indien de situatie daarom vraagt?
Zie bijgevoegd document Internetconsultatie corona belastingschulden - ANKO 9 mei 2022.

Bijlage