Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken inzake kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp

Dit besluit codificeert de grondslag voor de gemaakte afspraken tussen de rechtbanken, de raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen over het elektronisch verzenden en indienen van verzoeken, mededelingen en processtukken inzake kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.

Zoeken
Uitgebreid zoeken