Curatele, bewind en mentorschap

Wetsvoorstel tot wijziging van enige bepalingen van Boek I van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 8 april 2011

Op 8 april 2011 heeft de ministerraad ingestemd met het verzenden van het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State. Zie voor meer informatie:
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/ministerraad/persberichten/2011/04/08/strengere-eisen-aan-beschermingsbewindvoerders-curatoren-en-mentoren.html