Curatele, bewind en mentorschap

Wetsvoorstel tot wijziging van enige bepalingen van Boek I van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-01-2010
Einddatum consultatie 01-04-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

- Introductie van kwaliteitseisen waaraan professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren moeten voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen.
- Rechtspersonen kunnen tot curator worden benoemd,
- Het wordt mogelijk om twee curatoren en mentoren te benoemen,
-Taakomschrijving van bewindvoerders wordt verduidelijkt,
-Onnodige verschillen tussen de regelingen van curatele, bewind en mentorschap worden opgeheven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen met een geestelijke stoornis dan wel een lichamelijke en/of geestelijke beperking die de eigen belangenbehartiging belemmert of onmogelijk maakt, hun familie, zorginstellingen, de desbetreffende koepelorganisaties, rechtbanken/sector kanton en de griffie.

Verwachte effecten van de regeling

Meer verantwoorde uitoefening van het beschermingsbewind door vertegenwoordigers niet uit de familiekring; betere garantie van de eisen van proportionaliteit en noodzaak wil een maatregel uitgesproken kunnen worden; meer duidelijkheid omtrent de inhoud van de drie maatregelen.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is inzicht te bieden in de voorgestelde wijzigingen van de wettelijke regelingen inzake de bescherming van meerderjarigen en het verkrijgen van reacties daarop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt uw reactie geven op het wetsvoorstel en op de memorie van toelichting.