Wetsvoorstel invoering decentrale loting

Met dit wetsvoorstel wordt, naar aanleiding van de motie Paternotte en Van der Molen decentrale loting toegevoegd als selectiemethode naast decentrale selectie bij associate degree-opleidingen en bacheloropleidingen met een numerus fixus. Hierdoor kunnen hoger onderwijsinstellingen meer maatwerk toepassen en wordt de kansengelijkheid voor studenten vergroot. Loting en selectie kun zelfstandig worden ingezet of gecombineerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-10-2020
Einddatum consultatie 08-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11841
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Instellingen voor hoger onderwijs, aspirant-studenten in het hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De kansengelijkheid voor studenten om toegelaten te worden in het hoger onderwijs wordt vergroot.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Bron: wetten.overheid.nl