Wet deelgezag

Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe vorm van gezag over een minderjarige, het deelgezag. De deelgezagdrager krijgt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om met de gezagdragende ouders en voogden dagelijkse beslissingen te nemen over de verzorging en opvoeding van een kind. Voor het kind biedt deelgezag meer duidelijkheid over de rol van deze derde en waarborgen voor behoud van contact met deze persoon of personen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2020
Einddatum consultatie 24-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10927
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minderjarigen, gezagdragende ouders, feitelijke meerouders, voogden, stiefouders, en andere personen die nauw betrokken zijn bij de opvoeding van een kind, rechtspraak, advocatuur, scholen, medische hulpverleners.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de praktijk zijn naast ouders en voogden regelmatig ook anderen nauw betrokken bij de verzorging en opvoeding van een minderjarige. De positie van deze andere personen is niet altijd voldoende duidelijk. Met een wettelijke regeling van deelgezag gaat dit verbeteren.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel deelgezag en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Boek 1 Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Jeugdwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

Bron: wetten.overheid.nl