Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijzigingsamvb dierenwelzijn

Ter uitvoering van de Wet dieren zijn de Besluiten houders van dieren en diergeneeskundigen opgesteld. Beide zijn 1 juli 2014 in werking getreden en dienen ter bescherming van het welzijn en de gezondheid van dieren. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van deze twee besluiten. Het gaat daarbij om wijzigingen ten aanzien van ingrepen, doden, scheiden van ouderdieren en jongen, het gebruik van voorwerpen om dieren te corrigeren, lichtregime konijnen en een aantal technische wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2014
Einddatum consultatie 31-08-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ter uitvoering van de Wet dieren zijn de Besluiten houders van dieren en diergeneeskundigen opgesteld. Beide besluiten zijn 1 juli 2014 in werking getreden en dienen ter bescherming van het welzijn en de gezondheid van dieren. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van deze twee besluiten. Het gaat daarbij om wijzigingen ten aanzien van ingrepen, doden, scheiden van ouderdieren en jongen, het gebruiken van voorwerpen om dieren te corrigeren, lichtregime bij konijnen en een aantal technische wijzigingen.

Deze wijzigingen komen voort uit het notaoverleg over de aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet Dieren van 25 maart 2013 (Kamerstukken II 2012/13, 31 389, nr. 125), de beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2013 (Kamerstukken II 2013/14, 28 286, nr. 651) en een motie ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot tijdelijke wijziging van de Visserijwet 1963 (Kamerstukken II 2010/11, 32 658, nr. 14). Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan een aantal toezeggingen en vindt een aantal redactionele wijzigingen plaats.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van dieren, diergeneeskundigen

Verwachte effecten van de regeling

Een verbetering van het welzijn en de gezondheid van dieren.
Het Besluit leidt voor palingbedrijven tot een toename van de regeldruk.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de houders van dieren en dierengeneeskundigen om hun voorstellen en standpunten over de voorgestelde regelgeving te vernemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er wordt een reactie gevraagd op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht