besluit tarieven diergezondheidsheffing 2022

Via het Diergezondheidsfonds dragen houders van productiedieren bij aan de kosten van preventie en bestrijding van dierziekten. Met dit besluit worden de tarieven voor de heffing van 2022 vastgesteld, wordt het Besluit diergezondheid aangepast en wordt het Besluit diergezondheidsheffing ingetrokken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-04-2021
Einddatum consultatie 26-05-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit ontwerpbesluit richt zich op houders van varkens, runderen, schapen, geiten en pluimvee. Tevens richt dit besluit zich op bedrijven die (vaccin)broedeieren inleggen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De tarieven voor de diergezondheidsheffing worden jaarlijks vóór 1 januari van het desbetreffende jaar vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Over de voorgestelde tarieven voor het jaar 2022 is overeenstemming bereikt met de sectorpartijen. In 2022 worden alle tarieven aangepast. In overleg met de sectorvertegenwoordigers komt er een een tarief voor leghanen (haan van een legras die direct bestemd is voor de productie van vlees), wordt het tarief voor ingelegde vaccinbroedeieren vastgelegd en wordt op D-varkensbedrijven geheven over alle afgevoerde varkens. Voorheen werd alleen geheven op afgevoerde vleesvarkens.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de voorgestelde tarieven voor de diergezondheidsheffing.

Downloads

Externe bronnen

Besluit diergezondheidsheffing

Bron: wetten.overheid.nl