Wet Digitaal vergaderen decentrale overheden

Reactie

Naam PSP'92 Gelderland / Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen (Ramon Barends)
Plaats Arnhem
Datum 27 juli 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden? Dan kunt u hier uw reactie geven
POLITIEK IS MENSENWERK

Als frequent bezoeker van vergaderingen van gemeenteraden in Gelderland, meer in het bijzonder in de omgeving Arnhem-Nijmegen, van vergaderingen van de Groene Metropoolregio en andere WGR+-gremia, en van Provinciale Staten van Gelderland ben ik betrokken en belanghebbend bij deze voorstellen van Wet.

Ik bezoek deze vergaderingen om (a) in te spreken op de agendapunten waar dat zinvol is, maar ook (b) om mensen te ontmoeten. Het inhoudelijke inspreken (onder a) wordt versterkt door elkaar vooraf en nadien te ontmoeten en te zien/spreken (zoals onder b).

In de Covid-19-periode heb ik ervaren dat 'het Bestuur' en de bestuurders echt op afstand van 'de Burger' staan als er een digitale vergadersetting is. Juist met een Rijksoverheid die stelt dat de kloof tussen Burger en Bestuur verkleind moet worden zou ik deze wetgeving ten sterkste afraden.

Het enige pluspunt van hybride vergaderen is om inspraak van burgers - als zij dat zelf willen - wel via digitale verbinding toe te staan. Dat zou wat mij betreft de enige uitzondering moeten zijn. De ervaring heeft namelijk geleerd dat die optie er voor zorgt dat meer mensen de Politieke Huizen durven en kunnen vinden.

Ramon Barends
Voorzitter PSP'92 Gelderland
Initiatiefnemer Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen

Arnhem, 27 juli 2022.