Wet Digitaal vergaderen decentrale overheden

Dit wetsvoorstel maakt digitaal vergaderen permanent mogelijk voor gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen. Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben deze decentrale volksvertegenwoordigingen voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: