Wijziging Opiumwet 1960 BES

Dit voorstel regelt de bevoegdheid voor de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba om drugspanden op de BES te sluiten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-09-2021
Einddatum consultatie 16-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10188
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Korps Politie Caribisch Nederland

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie hoofdstuk 5 van de memorie van toelichting van het wetsvoorstel, waarin de uitvoeringslasten voor de openbare lichamen en het Korps Politie Caribisch Nederland en de gevolgen voor de rechtspraak zijn omschreven.

Waarop kunt u reageren

Dit voorstel met bijbehorende memorie van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK vragen Wijziging Opiumwet 1960 BES