Wetsvoorstel dubbele achternaam

Het huidige naamrecht laat ouders kiezen tussen de naam van de ene ouder of de andere ouder. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ouders ook kunnen kiezen voor een combinatie van hun namen. Als ouders kiezen voor een combinatie van hun namen mogen zij zelf kiezen in welke volgorde die namen komen te staan. In geval van adoptie en als het kind meerdere nationaliteiten heeft, geldt een extra keuzemogelijkheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-02-2021
Einddatum consultatie 22-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mensen die samen een eerste kind verwachten of in de toekomst kinderen willen krijgen
Kinderen
De burgerlijke stand
Alle instanties die namen registreren

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De burgers kunnen uit meer mogelijkheden kiezen bij het geven van een achternaam aan hun kinderen. Kinderen die een dubbele naam krijgen, kunnen vervolgens één van de namen doorgeven aan hun kinderen. Daarmee zal een grotere verscheidenheid aan namen ontstaan.
Bij de overheid, in het bijzonder bij de burgerlijke stand van de gemeenten, zullen de bestaande systemen aangepast moeten worden. Er is een impactanalyse uitgevoerd door de VNG. Uit de impactanalyse blijkt dat burgerzakenapplicaties moeten worden aangepast.
Ook voor rechtbanken betekent de voorgestelde wijziging een verandering. Ook in gevallen waarin de adoptie of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt uitgesproken, kan de extra naamskeuze worden gedaan. De verwachting is dat dit geen extra werklast met zich zal brengen. Adoptieouders kunnen nu ook een naamskeuze doen en de rechtbank neemt die op in haar beslissing. Dat proces blijft hetzelfde.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het hele wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Burgerlijk Wetboek Boek 1

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Burgerlijk Wetboek Boek 10

Bron: wetten.overheid.nl