Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering

Het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering implementeert de Corporate Sustainability Reporting Directive, ook wel kortweg aangeduid als ‘CSRD’. Deze richtlijn ziet op duurzaamheidsrapportering door ondernemingen. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.