Besluit implementatie gedelegeerde richtlijnen (EU) 2021/1269 en 2021/1270

Het ontwerpbesluit implementeert twee Europese gedelegeerde richtlijnen die regels voorschrijven omtrent het rekening houden met duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidsfactoren door beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s (o.a. bij productontwikkelingsproces en risicobeheer).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-03-2022
Einddatum consultatie 22-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 13882
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van icbe's, beleggingsondernemingen, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwezen wordt naar de regeldrukparagraaf in de nota van toelichting (paragraaf 3).

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het besluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Richtlijn (EU) 2021/1269

Bron: eur-lex.europa.eu

Richtlijn (EU) 2021/1270

Bron: eur-lex.europa.eu