Voorstel van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995

Voorstel de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van de Minister van VWS om een dwanglicentie in te zetten

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 2 februari 2021

In verband met de intentie deze wet spoedig in te dienen hebben we besloten de internet consultatie eerder te beëindigen. Mocht u toch nog feedback willen geven email dan naar: y.chaabane@tweedekamer.nl