Algemene Maatregel van Bestuur geografische afbakening effectgebied wettelijk bewijsvermoeden

Met dit besluit wordt op grond van de Tijdelijke wet Groningen en het Burgerlijk Wetboek het gebied waar fysieke schade aan gebouwen of werken, die redelijkerwijs mijnbouwschade zou kunnen zijn, in ieder geval met toepassing van het bewijsvermoeden dient te worden afgehandeld geografisch gespecificeerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 november 2023