Algemene Maatregel van Bestuur geografische afbakening effectgebied wettelijk bewijsvermoeden

Reactie

Naam M Roelandschap
Plaats Een
Datum 4 juni 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van de AMvB.
Ls.

Ik geef een aanvulling ter overweging. Ik begrijp dat er een wetenschappelijke benadering moet zijn én dat elke grens arbitrair is, maar er zit tussen de 3 afgebakende gebieden een relatief klein gebied dat buiten de 6 km valt en waar je tussen 2 of 3 velden in woont. Mijn suggestie is om dat gebied toe te voegen. Trek bijv. een lijntje van Winsum naar Grijpskerk aan de noordkant en een lijntje van Zuidlaren naar Norg aan de zuidkant en voeg dat gebied ertussen toe . Of maak er een coulancegebied van oid. Je moet niet willen als wetgever dat juist de mensen die daar in het midden wonen net overal buiten vallen en de bewijslast daardoor bij hen zelf ligt, vind ik.