Eindejaarsregeling 2022

Financiën

In het kort

In de Eindejaarsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele regelingen.

De volgende regelingen worden gewijzigd:

 • de Uitvoeringregeling inkomstenbelasting 2001 (UR IB 2001);
 • de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (UR LB 2011);
 • de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 (UB DB 1965);
 • de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting (UR Seb);
 • de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (UR BPM 1992);
 • de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994 (UR MRB 1994);
 • de Algemene Douaneregeling (Adr);
 • de Uitvoeringsregeling op Accijns (URA);
 • de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (UR AWIR);
 • de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994);
 • de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (UR IW 1990);
 • de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 (UR Ikoa 2004)
 • de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (URVAD)

Reageren op deze consultatie