Eindejaarsregeling 2022

Reactie

Naam M. Wijsman
Plaats Den Haag
Datum 26 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de Eindejaarsregeling? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Artikel VI van het consultatiedocument voorziet in een wijziging van de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte. Ik stel voor de naam van deze regeling te verduidelijken.

De naam van deze regeling is behalve onzuiver ook kromtaal. De betekenis van uitvragen is: door vragen achter iemands bedoelingen, plannen, enzovoort (proberen te) komen (www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands). Dit is niet wat met de regeling wordt beoogd: het is de wetgever namelijk te doen om gegevens - niet om bedoelingen of plannen. De regeling biedt een wettelijke basis om gegevens op te vragen.

Daarnaast gaat het om gegevens inzake de aangifte loonheffingen zoals bedoeld in hoofdstuk II van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hoewel tot die gegevens zeker het loon behoort, wordt het wezen van de aangifte gevormd door de loonheffingen. Het is te doen om gegevens als vermeld in de aangifte loonheffingen.

Mijn voorstel is daarom de huidige eerste zin van artikel VI van het consultatiedocument te wijzigen in: "De Regeling gegevensuitvraag loonaangifte wordt als volgt gewijzigd:" , waarna de in het consultatiedocument voorgestelde wijziging van artikel 1a.1 wordt opgenomen in onderdeel A., en na onderdeel A. wordt toegevoegd een onderdeel B., dat als volgt luidt:
B. In artikel 2.2. wordt "Regeling gegevensuitvraag loonaangifte" vervangen door "Regeling opvragen gegevens aangifte loonheffingen".