Inframarginale elektriciteitsheffing

Met het conceptwetsvoorstel wordt aan elektriciteitsproducenten in Nederland met een productie-installatie vanaf 1 MW een heffing opgelegd voor marktinkomsten boven een vrijgesteld bedrag per MWh voor de periode december 2022-juni 2023. Deze heffing is verplicht volgens verordening (EU) 2022/1854 betreffende een noodinterventie in verband met hoge energieprijzen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-01-2023
Einddatum consultatie 16-02-2023
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën
Keten-ID 15045
Onderwerpen Energie Economie Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Elektriciteitsproducenten met elektriciteitsproductie-installaties van 1 MW of meer in Nederland of het Nederlands deel van de Noordzee.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De heffing beperkt de marktinkomsten gedurende de genoemde periode, door een eenmalige heffing achteraf. Een marktinkomstenverslag over die periode is de basis voor een aangiftebelasting.

Waarop kunt u reageren

Het hele conceptvoorstel, voor zover de verordening ruimte voor aanpassingen laat.

Het conceptvoorstel betreft een ambtelijke document. Consultatie vindt plaats ten behoeve van verdere politieke besluitvorming. Aan het concept kunnen dan ook geen verwachtingen worden ontleend.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening (EU) 2022/1854 betreffende een noodinterventie in verband met hoge energieprijzen

Bron: eur-lex.europa.eu

Brief van 30 november 2022 aan Tweede Kamer

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl